Minimalac u Srbiji 2023 iznosi 230 dinara po satu?! Pogledajte detaljnu računicu zarada u odnosu na broj radnih dana i sati

od strane | jul 1, 2023 | Vesti | 0 Komentara

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar – decembar 2023. godine iznosiće 230 dinara (neto), po radnom času. Vlada Srbije je donela odluku o povećanju minimalne cene rada sa 201,22 na 230,00 dinara po satu. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 105 od 14.9.2022. godine.

Shodno tome, neto minimalna zarada za isplate u toku 2023. godine će iznositi:

– za mesec sa 160 radnih sati: 36.800,00 dinara.
– za mesec sa 168 radnih sati: 38.640,00 dinara.
– za mesec sa 176 radnih sati: 40.480,00 dinara.

– za mesec sa 184 radna sata: 42.320,00 dinara.

Iznosi bruto minimalne zarade za isplate od 1. januara 2023. godine će iznositi (u skladu sa predloženim novim poreskim oslobođenjem od 21.712 dinara):

– za mesec sa 160 radnih sati: 49.399,14 dinara.
– za mesec sa 168 radnih sati: 52.023,97 dinara.
– za mesec sa 176 radnih sati: 54.648,79 dinara.
– za mesec sa 184 radna sata: 57.273,61 dinara.

Foto: Shuterstock

Evo koliki je minimalac u Srbiji 2023. godine

Pogledajte obračun plate sa bruto na neto ili sa neto na bruto u odnosu na broj radnih dana u mesecu ili broj mogućih radnih časova. U prvoj koloni je mesec, u drugoj broj mogućih radnih dana u mesecu, u trećoj broj mogućih časova rada u mesecu, u četvrtoj minimalna neto zarada za mesec, a u petoj minimalna bruto zarada za mesec.

Tabela sa iznosima neto i bruto minimalnih zarada po mesecima

Januar 2023. godine – 22 – 176 230,00 – 40.480,00- 54.648,79 
Februar 2023. godine – 20 – 160 230,00 – 36.800,00 – 49.399,14
Mart 2023. godine – 23 – 184 230,00 – 42.320,00- 57.273,61
April 2023. godine – 20 – 160 230,00 – 36.800,00 – 49.399,14
Maj 2023. godine – 23- 184 230,00 – 42.320,00 – 57.273,61
Jun 2023. godine – 22 – 176 230,00 – 40.480,00 –  54.648,79
Jul 2023. godine – 21 – 168 230,00 – 38.640,00 –  52.023,97
Avgust 2023. godine – 23 – 184 230,00 – 42.320,00 –  57.273,61
Septembar 2023. godine – 21 – 168 230,00 – 38.640,00 – 52.023,97
Oktobar 2023. godine – 22 -176 230,00 – 40.480,00 – 54.648,79
Novembar 2023. godine – 22 – 176 230,00 – 40.480,00 – 54.648,79
Decembar 2023. godine  – 21 – 168 230,00 – 38.640,00 – 52.023,97

Podsećamo da je sadašnja minimalna cena rada (važi do kraja decembra 2022. godine) 201,22 dinara po času, što znači da je nova minimalna cena rada uvećana u odnosu na sadašnju za 14,3%.

Sve isplate minimalne zarade zaključno sa 31.12.2022. godine vrše se po 201,22 dinara neto po radnom času a sve isplate koje se vrše od 1.1.2023. godine se vrše po 230,00 dinara po radnom času, bez obzira na mesec za koji se vrši isplata.

Gde da gledate Informer TV?

INFORMER TV možete da gledate na kablovskim kanalima Telekoma na sledećim platformama:
Iris TV pozicija 120, Iris GO pozicija 31, ‘Supernova’ i ‘Supernova’ (move n go) pozicija 20,
m:SAT TV pozicija 19; Crna Gora – TV Plus pozicija 257 i m:SAT TV na poziciji 26;
Bosna i Hercegovina – m:SAT TV pozicija 25 za teritoriju Republike Srpske i 35 za teritoriju Federacije BiH;
Severna Makedonija – u okviru aplikacije mPlay na poziciji 7 mtel i u okviru m:SAT TV ponude na poziciji 47;
Aplikacije ‘Arena klaud’ i „Klik TV“ ili na portalu informer.rs

TOP Vesti SNIMCI

Opširnije

Izvor: Informer.rs