Upoznavanje sa kognitivno bihevioralnom terapijom

od strane | jun 5, 2024 | Zdravlje | 0 Komentara

KBT je skraćenica za kognitivno-bihevioralnu terapiju, pristup psihoterapiji koji kombinira tehnike iz kognitivne terapije i bihevioralne terapije. Ovaj terapijski pristup fokusira se na promjenu negativnih misaonih obrazaca i ponašanja kako bi se poboljšalo mentalno zdravlje. Kroz KBT, klijenti uče prepoznavati i izazivati svoje negativne misli te razvijati nove, pozitivnije načine razmišljanja i reakcije na stresne situacije. Bihevioralne tehnike, poput postavljanja ciljeva, ekspozicije ili tehnika relaksacije, također se koriste kako bi se promijenili neželjeni obrasci ponašanja. KBT je pokazala učinkovitost u liječenju različitih mentalnih zdravstvenih problema, uključujući depresiju, anksioznost, fobije, poremećaje prehrane i druge.

Načini suočavanja uz pomoć kognitivno bihevioralnim terapijama

Kognitivno-bihevioralna terapija (KBT) koristi različite tehnike i alate kako bi pomogla klijentima prepoznati i promijeniti negativne misaone obrasce i ponašanja. Evo pregleda nekih ključnih tehnika i alata koji se koriste u KBT-u:

1. Kognitivno restrukturiranje:

Ova tehnika uključuje identifikaciju i izazivanje negativnih misli i uvjerenja te njihovu zamjenu pozitivnijim i realnijim alternativama. Kroz postavljanje pitanja poput „Koje dokaze imam za ovu misao?“ ili „Kako bih drugačije mogao gledati na ovu situaciju?“, klijenti uče prepoznavati i mijenjati svoje negativne misli.

2. Ekspozicija:

Ova tehnika se koristi za tretiranje fobija, anksioznih poremećaja i PTSD-a. Kroz postupno izlaganje klijenata situacijama ili objektima koji izazivaju strah, terapeuti pomažu klijentima postupno prevladati svoje strahove i anksioznost.

3. Tehnike relaksacije:

Ove tehnike, poput dubokog disanja, progresivne mišićne relaksacije ili mindfulness meditacije, pomažu klijentima smanjiti fizičku i emocionalnu napetost te upravljati stresom i anksioznošću.

4. Postavljanje ciljeva:

Postavljanje specifičnih, mjerljivih, ostvarivih, relevantnih i vremenski ograničenih ciljeva pomaže klijentima usmjeriti svoje napore prema ostvarenju željenih promjena u ponašanju ili životnom stilu.

5. Dnevnik misli i osjećaja:

Vođenje dnevnika misli i osjećaja pomaže klijentima pratiti svoje misli, osjećaje i ponašanja te prepoznati obrasce ili okidače koji doprinose njihovim mentalnim zdravstvenim problemima.

6. Bihevioralne aktivacije:

Ova tehnika uključuje promicanje aktivnosti koje su klijentima ugodne ili ih ispunjavaju kako bi se poboljšalo raspoloženje i motivacija.

7. Kognitivno-behavioralni listovi za rad:

Ovi listovi pomažu klijentima pratiti svoje misli, emocije i ponašanja te postupno uvoditi promjene u svoj način razmišljanja i djelovanja.

KBT koristi širok spektar tehnika i alata kako bi pomogao klijentima prepoznati i promijeniti negativne misaone obrasce i ponašanja. Kroz aktivnu suradnju između terapeuta i klijenta, ovi alati omogućuju postizanje trajnih promjena i poboljšanje mentalnog zdravlja i dobrobiti.