Ko su internisti?

od strane | nov 10, 2023 | Zdravlje | 0 Komentara

Internisti obično dijagnosticiraju, liječe i upravljaju širokim spektrom bolesti i medicinskih problema koji utiču na unutrašnje organe i sisteme tijela. Njihov pristup medicini je holistički, što znači da se fokusiraju na cjelokupno zdravlje pacijenta, a ne samo na pojedinačne organe ili simptome.
Internisti liječe različite bolesti i stanja, uključujući, ali ne ograničavajući se na:
Kardiovaskularne bolesti, poput visokog krvnog pritiska, bolesti srca i krvnih sudova.
Endokrine bolesti, kao što su dijabetes, bolesti štitne žlijezde i hormonski poremećaji.
Gastrointestinalne bolesti, uključujući bolesti probavnog trakta, jetre i pankreasa.
Zarazne bolesti, kao što su gripa, upala pluća i HIV/AIDS.
Reumatske bolesti, uključujući artritis.
Bolesti bubrega.
Respiratorne bolesti, kao što su astma i kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB).
Neurološke bolesti, kao što su migrena i epilepsija. Hematološke bolesti, uključujući anemiju i bolesti krvi.
Imunološke bolesti, kao što je sistemski eritematozni lupus.
Internisti su često prvi doktori koje pacijenti vide kada se suoče sa nejasnim simptomima ili hroničnim bolestima, a njihova uloga je ključna u dijagnostici, liječenju i praćenju pacijenata kako bi se očuvalo i poboljšalo njihovo zdravlje. Osim toga, internisti često sarađuju s drugim specijalistima kako bi pacijentima pružili sveobuhvatnu skrb.

Kako izgleda pregled internista?

Internistički pregled je jedan opširan zdravstveni pregled, kojem je cilj objasniti aktualne tegobe te pomoći u daljnjoj ciljanoj dijagnostici i njihovom liječenju. Često je potreban u sklopu prije operacijske obrade i kao preventivni pregled u sklopu sistematskih pregleda.

Internistički pregled se sastoji od uzimanja anamneze i kliničkog pregleda.

Zašto je bitan preventivni sistematski pregled 

Preventivni sistematski pregled je ključna komponenta očuvanja zdravlja i rane identifikacije potencijalnih zdravstvenih problema te je zbog toga ključan internistički pregled. Ovaj sveobuhvatan pregled obično uključuje niz medicinskih testova, anamnezu, fizikalni pregled i savjetovanje s liječnikom. Cilj mu je ranom otkrivanju bolesti, često prije nego se simptomi jave, što omogućuje promptno liječenje i poboljšanje ishoda. Preventivni sistematski pregledi često se preporučuju za osobe svih dobnih skupina i služe kao važan alat u sprječavanju bolesti, promicanju zdravog načina života te pružanju informacija i edukacije pacijentima o njihovom zdravlju. Redoviti sistematski pregledi igraju ključnu ulogu u prevenciji i otkrivanju potencijalnih zdravstvenih problema.