Ostalo je još malo za prijavu! Ovi đaci će dok uče i da rade, a čim završe školu imaju zagarantovan posao!

od strane | jan 11, 2024 | Vesti | 0 Komentara

Privredna komora Srbije poziva sve zainteresovane poslodavce da se do 15. januara prijave za realizaciju dualnog modela obrazovanja za neki od čak 83 obrazovna profila koji su u ponudi za školsku 2024/2025. godinu.

– Dualno obrazovanje, kao model srednjeg stručnog obrazovanja u kome učenici stiču znanja i veštine na dva mesta – u školi i kod poslodavca, u realnom radnom okruženju, zasnovano je na potrebama privrede. Ono predstavlja model dugoročnog ulaganja u buduće kadrove, a cilj je da po završetku formalnog obrazovanja učenici budu osposobljeni da odgovore zahtevima privrede i aktivno se uključe u radne procese. Na ovaj način smanjuje se jaz koji postoji između ponude i potražnje na tržištu rada – kaže Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju i dualno obrazovanje Privredne komore Srbije.

– Privredna komora Srbije tradicionalno u ovom periodu godine intenzivno radi na prikupljanju potreba privrede za kadrovima. U toku je poziv za sve zainteresovane poslodavce koji žele da se uključe u realizaciju dualnog modela obrazovanja. Poslodavci iskazuju potrebe za učenicima različitih obrazovnih profila putem specijalizovanog veb portala dualnog obrazovanja (portal.dualnoobrazovanje.rs). Zainteresovani poslodavci imaju mogućnost da do 15. januara podnesu Izjave o spremnosti za realizaciju dualnog modela obrazovanja za 83 obrazovna profila koji su u ponudi za školsku 2024/2025 – objašnjava Kovačević.

Među njima se nalazi i 10 novih, a kao oni za kojima postoji velika potreba na tržištu rada izdvajaju se vozač motornih vozila, tehničar elektronike i automatike, elektrotehničar za elektroniku na vozilima i dr. Na bazi potreba privrede kroz institucionalno pratnerstvo i saradnju Ministarstva prosvete i Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija Srbije biće kreiran Plan upisa u srednje škole za narednu školsku godinu.

Foto: Rina.rs

 

Mogućnost finansijske podrške

Prvi put otkada je dualni model obrazovanja zaživeo u Srbiji, predviđena je mogućnost finansijske podrške školama i privredi na osnovu Uredbe koju donosi Vlada Srbije za svaku školsku godinu.

Od školske 2026/2027. godine, kako ističe, predviđeno je da minimum 60 odsto ukupnog broja časova stručnih predmeta u trogodišnjim profilima bude realizovano u kompanijama, odnosno 40 procenata u četvorogodišnjim obrazovnim profilima.

U planu razvoj kompletno dualnih obrazovnih profila

U narednih deset godina očekuju se izazovi na polju dualnog obrazovanja u pogledu razvoja kompletno dualnih obrazovnih profila, na čemu Privredna komora Srbije radi sa partnerskim institucijama: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Austrijska razvojna agencija i Austrijski institut za razvoj obrazovanja, u okviru projekta Dualno srednje stručno obrazovanje, koji finansiraju Austrijska razvojna agencija (ADA) i Švajcarska agencija za međunarodnu saradnju (SDC).

Podseća da je u proteklih deset godina dualno obrazovanje u Srbiji ostvarilo značajne rezultate, o čemu svedoče i brojke – 950 kompanija koje pružaju mesta za izvođenje učenja kroz rad za oko 16.000 učenika u realizaciji 73 obrazovna profila, a u saradnji sa 186 škola.

sledeća vest

Opširnije

Izvor: Informer.rs