Akcioni plan za reformu lokalne samouprave: Ministar objasnio sve detalje

od strane | avg 25, 2023 | Vesti | 0 Komentara

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Aleksandar Martinović prisustvovao je prvom sastanku Posebne radne grupe za izradu Akcionog plana Programa za reformu sistema lokalne samouprave u Srbiji, koji će obuhvatiti period od 2024. do 2025. godine.

Martinović je naglasio da će ovaj dokument doprineti stvaranju boljeg ambijenta za život i rad ljudi i jačanju kapaciteta gradova i opština, i dodao da će novi plan biti usklađen sa zahtevima savremenog doba i realnim potrebama građana, posebno imajući u vidu da su dosadašnja iskustva i brojne analize koje je Ministarstvo sprovelo pokazale da postoje određene nejednakosti u kapacitetima gradova i opština. 

Foto: Informer

 

On je dodao da na nedeljnom nivou poseti dve do tri lokalne samouprave i da ostvaruje neposrednu komunikaciju sa građanima i lokalnim rukovodstvom, te da je direktno upoznat sa stanjem na terenu. Kako je naveo, pojedine lokalne samouprave ne uspevaju uvek najdelotvornije da obavljaju sve poslove, dok druge imaju visok stepen razvijenosti i mogu bez ikakvih poteškoća da preuzmu i veći obim poslova i teže zadatke.

Građani na lokalnom nivou ostvaruju najveći deo svojih prava i njihovo zadovoljstvo zavisi upravo od kvaliteta rada lokalne samouprave, zbog čega ona mora da primenjuje načela dobre uprave i svojim delovanjem doprinese ujednačenom razvoju svih krajeva Srbije. Izgradnja moderne i profesionalne, efikasne i odgovorne lokalne samouprave, koja pruža usluge istog kvaliteta građanima i privredi u svakom delu zemlje, osnovna je naša vizija – naglasio je Martinović. 

Foto: Informer

 

Ministar je ukazao na to da zajedničke javne politike za lokal nije bilo sve do usvajanja Programa za reformu sistema lokalne samouprave pre dve godine, kada je ona dobila definisan pravac razvoja sa konkretnim ciljevima modernizacije gradova i opština i dostizanjem najvišeg standarda i kvaliteta života svih građana. Na tom reformskom putu, naveo je Martinović, lokalne samouprave nisu same, jer osim resornog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, podršku daju i drugi državni organi, ali i nevladin sektor, stručna javnost i međunarodna zajednica.

Unapređenje gradova i opština nužno podrazumeva efikasnije praćenje stanja i nadzor u oblastima iz delokruga rada državnih organa, kao i jače partnerstvo i bolju međusobnu komunikaciju između lokalnog i republičkog nivoa, pri čemu je ključno učešće samih jedinica lokalne samouprave – zaključio je Martinović. 

Na današnjem sastanku članovima radne grupe predstavljen je Program za reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji za period od 2021. do 2025. godine i Akcioni plan za period od 2021. do 2023. godine, kao i detalji oko pripreme Akcionog plana za period od 2024. do 2025. godine. 

Priprema novog akcionog plana jedan je od glavnih zadataka projekta „Lokalna samouprava za 21. vek”, koji podržava Vlada Švajcarske. 

Gde da gledate Informer TV?

INFORMER TV možete da gledate na kablovskim kanalima Telekoma na sledećim platformama: Iris TV pozicija 120, Iris GO pozicija 31, ‘Supernova’ i ‘Supernova’ (move n go) pozicija 20, m:SAT TV pozicija 19; Orion TV na poziciji 20 i Orion aplikacija na poziciji 20; Crna Gora – TV Plus pozicija 257 i m:SAT TV na poziciji 26; Bosna i Hercegovina – m:SAT TV pozicija 25 za teritoriju Republike Srpske i 35 za teritoriju Federacije BiH; Severna Makedonija – u okviru aplikacije mPlay na poziciji 7 mtel i u okviru m:SAT TV ponude na poziciji 47; Aplikacije ‘Arena klaud’ i „Klik TV“ ili na portalu informer.rs

Opširnije

Izvor: Informer.rs