Sav sadržaj na piplmetar.rs je autorski, ukoliko nije naznačeno drugačije.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava portala piplmetar.rs i podleže tužbi.

Ako je Evrobook.rs bilo kojim delom sajta ugrozio vaša autorska prava, molimo da nam se javite i sporni sadržaj biće uklonjen istog momenta.

Privatnost korisnika

Korišćenjem sadržaja ove internet stranice korisnik prihvata sve rizike koji nastaju njenim korišćenjem.

Piplmetar.rs poštuje privatnost svojih korisnika i posetilaca. Ne delimo privatne informacije s trećim licima, osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom.

Ne prikupljamo direktno informacije o posetiocima. Kroz alate za analitiku skupljaju se anonimni podaci o posetama i čitanosti tekstova radi unapređenja servisa. Kroz sistem za ostavljanje komentara skupljaju se e-mail adrese i IP adrese komentatora, ali se ne pohranjuju u marketinške baze podataka niti će pod bilo kojim uslovima biti prodate, prosleđene ili iznajmljene trećim licima bez pristanka vlasnika informacija (posetioca sajta).

Registracija je dozvoljena sa postojećim Fejsbuk nalogom, kao i dodavanje sadržaja na sam sajt.

Komentari na sajtu

Svako ima pravo da u komentarima izrazi svoje mišljenje ako time nikog ne ugrožava. Zabranjeni su komentari sa verskoj, nacionalnoj, seksualnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi kojom se neko diskriminiše.

Komentari ispod tekstova nisu stav redakcije Evrobook.rs, već izražavaju mišljenje čitaoca koji je komentar napisao.

Dnevno imamo više od 500 komentara i nismo u mogućnosti da baš svaki pročitamo. Ako ste primetili da neki komentar direktno ugrožava vas, javite nam mejlom i isti ćemo ukloniti.

Autorska prava

Portal piplmetar.rs polaže autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizualne, multimedijalne) ukoliko nije naznačeno drugačije. Ukoliko smo slučajno propustili da navedemo da je nešto sa našeg sajta vaš autorski rad, unapred se izvinjavamo. Javite nam se i odmah ćemo vas ili navesti kao autora ili sadržaj obrisati.

Promena uslova korišćenja

Piplmetar.rs portal zadržava pravo promene navedenih uslova korišćenja u bilo kojem trenutku, a neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz takvih promena.