U pripremi

Priče o dečacima koji su verovali u sebe
Cena će biti određena po izlasku knjige iz štampe

Priče o deci koja su verovala u sebe
Cena će biti određena po izlasku knjige iz štampe

Stogodišnjak koji je iskočio kroz prozor i nestao
Cena će biti određena po izlasku knjige iz štampe