Santa Montefjore

Santa Montefjore

Santa Montefjore je rođena u Engleskoj. Studirala je španski i italijanski jezik i književnost na Univerzitetu u Eksiteru. Pošto je godinu dana predavala engleski na jednoj pampi u Argentini, veći deo devedesetih godina prošlog veka provela je u Buenos Ajresu.

Sada živi u Londonu s mužem, istoričarem i piscem Sajmonom Sibagom Montefjorem.

Santa Montefjore je rođena u Engleskoj. Studirala je španski i italijanski jezik i književnost na Univerzitetu u Eksiteru. Pošto je godinu dana predavala engleski na jednoj pampi u Argentini, veći deo devedesetih godina prošlog veka provela je u Buenos Ajresu. Sada živi u Londonu s mužem, istoričarem i piscem Sajmonom Sibagom Montefjorem.