Bea Usma

Bea Usma je pisac, ilustrator i lekar. „Ekspedicija”, plod autorkine petnaestogodišnje posvećenosti istraživanju ovog događaja, 2013. je ovenčana nagradom August za najbolje delo iz oblasti esejistike. Bea živi u Stokholmu s porodicom.