Kako jednostavno do posla nakon završenog fakulteta

od strane | mar 21, 2022 | Biznis | 0 Komentara

Dok su studentski dani mahom ovenčani entuzijazmom povodom trentuka konačnog završetka studija i stupanja na put ka željenoj karijeri, činjenica je da se nakon sticanja fakultetske diplome pred mladima ukazuje nova vrsta. Završetak procesa formalnog obrazovanja neretko ne izgleda onako kako bismo zamislili maštajući o njemu, jer zapravo tek tada shvatamo da je ovo samo prvi korak ka poslovnom uspehu ka kojem stremimo i zahteva trud i neretko nadogranju veština i znanja koje smo stekli za vreme studija, ne bismo li dobili priliku da pokažemo svoju strručnost i sposobnosti u praksi. Ne bi li put ka prvom zaposlenju bio pre uzbudljiv no trnovit, te i naposletku jednostavniji no što bi mogao biti, primenite nekoliko ključnih saveta za pronalazak posla nakon završenog fakulteta, o kojima ćemo govoriti u tekstu koji sledi.

Razumevanje tržišta rada

Budući da tržište rada, naročito  ovom trenutku, pre svega odlikuje dinamičnost, važno je da steknete uvid u zahteve poslodavaca, ponudu i mogućnosti koje ono nudi, tačnije promene do kojih je na njemu došlo u odnosu na trenutak kada ste se odlučili za oblast studiranja. Tek kada steknete jasnu sliku situacije na tržištu rada i okvirno razumevanje smera u kojem se aktuelnosti na njemu kreću, moći ćete da načinite inicijalni plan toka vaše karijere i prosudite da li se uklapate u sliku idealnog kandidata za radne pozicije koje vas interesuju. Ovo u velikoj meri zavisi i od toga da li tražite posao u Beogradu ili nekom od većih gradova ili ste lokacijom vezani za manju sredinu, jer je to faktor koji u velikoj meri utiče na širinu palete poslovnih ponuda.

Usavršavanje i sticanje novih veština

Kako možemo da konstatujemo izvestan jaz između sadržaja sa kojima su studentni u našoj zemlji u kontaktu toko studija i aktuelnih zahteva za zaposlenje koji su prilagođeni digitalnoj eri i često u dodiru sa stranim tržištima, u velikom broju slučajeva mladi prepoznaju potrebu za dodatnim usavršavanjem nakon studija. Ovo se pre svega odnosi na oblasti modernih tehnologija i jezika, a zatim i poslovnu komunikaciju. Ukoliko studijski program koji ste pohađali nije usko u vezi sa informacionim tehnologijama, postoji velika verovatnoća da ćete nakon završenog fakulteta morati da nadogradite svoje veštine u ovom domenu, ne biste li se prilagodili potrebama mnogih kompanija za automatizacijom radnih procesa. Znanje stranih jezika, sa druge strane, otvara brojne nove mogućnosti, te bi vas kursevi jezika učinili pogodnim kandidatom za veći broj radnih mesta, dok je veština poslovne komunikacije u veoma konkurentnoj sredini poslovanja današnjice zaista na ceni.

https://www.pexels.com/photo/man-and-woman-near-table-3184465/

Umrežavanje otvara brojna vrata

Formiranjem širokog kruga prijatelja i poznanika i održavanjem ovih odnosa možete u velikoj meri doprineti otvaranju poslovnih prilika pred vama. Na prvom mestu, a naročito ukoliko su vaši poznanici zaposleni ili traže posao u vašoj struci ili struci koja je u dodiru sa njome, aktivnim druženjima ćete biti u toku sa aktuelnostima i saznaćete za prilike koje biste možda propustili u suprotnom. Drugi benefit umrežavanja je svakako mogućnost preporuke, te će ovo biti veliki plus kod potencijalnih poslodavaca, za koje je dobar glas o kandidatu često i najvažniji faktor pri odlučivanju o angažmanu. Širite postojeći krug prijatelja učestvovanjem u različitim aktivnostima i odlasncima na okupljanja, te otvoreno govorite o svojoj zainteresovanosti za određene radne pozicije.

Volonterski rad za sticanje iskustva

Iako je sasvim jasno da su finansije važno pitanje nakon završenih studija i većini je potreban izvor prihoda koji će im omogućiti izmirivanje redovnih obaveza i pokrivanje svakodnevnih potreba života, uzmite u obzir volonterski rad. Mnogi svršeni studenti će se zbog finansija odlučiti za prelazno rešenje i rad mimo struke kojim će finansirati svoj život do otvaranja prilike za rad u struci, ali ovakvi angažmani često dovode do skretanja sa puta ka željenoj karijeri i konačne prekvalifikacije. Ukoliko imate jasnu sliku svog željenog radnog mesta i ambiciju da na njemu u budućnosti i napredujete, volonterski rad je nešto što će vam se na duge staze daleko više isplatiti od privremenog zaposlenja van struke. Kroz volontiranje stičete radno iskustvo, koje je za većinu radnih mesta osnovni uslov, kao i poznanstva, koja vam mogu olakšati buduće zaposlenje. Neretko se takođe dešava da poslodavac primeti doprinos volontera kompaniji i njegovu volju za napredak i profesionalni razvoj, te mu ponudi i konačno zaposlenje.

Radna biografija i motivaciono pismo

Po završenim studijama je vrlo važno sastaviti valjanu i preglednu radnu biografiju, koju ćete redovno ažurirati i prilagođavati različitim pozicijama za koje konkurišete. Sekcije u okviru radne biografije organizujte tako da na prvom mestu istaknete one kvalifikacije koje u najvećoj meri odgovaraju zahtevima datog radnog mesta, a zarad lakše preglednosti joj pridružite propratno pismo, koje će potencijalnog poslodavca voditi kroz nju. Motivaciono pismo je posebna stavka, koju ne bi trebalo da preskočite prilikom aplikacije, jer ono nudi mogućnost personalizacije čitave prijave. U motivacionom pismu prezentujte poslodavcu vaše viđenje sebe kao zaposlenog u njegovoj kompaniji, vaše ambicije i razloge zbog kojih smatrate da ste baš vi pravi izbor za njega, među kojima će biti pre svega načini na koje smatrate da biste mogli doprineti njegovom poslovanju.

Nakon završenog fakulteta svaka mlada osoba se nalazi pred još jednim ispitom, a to je ispit njene snalažljivosti, volje i istrajnosti. Nemojte biti malodušni ukoliko nekoliko puta padnete na svom putu ka prvom zaposlenju u struci, već iz svakog pada naučite nešto novo, što će vas naposletku oblikovati u pravog profesionalca i uspešnu poslovnu osobu sa velikim potencijalom za napredak. Aktivno radite na svojim aplikacijama, prezentovanju sebe kao kandidata za željenu poslovnu poziciju i unapređivanju sebe kao stručnjaka, te ćete se brže no što mislite obreti na radnom mestu kojem ste stremili.